5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.162 Tabulky Výsledek Poradit
Bylo titrováno 10 ml 0,001 M-HCl roztokem hydroxidu sodného koncentrace 0,01 mol·l-1. Vypočtěte hodnoty pH roztoku, byla-li kyselina zneutralizována na 0%, 50%, 90%, 101%, 150%!
Příklad 5.163 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok, jestliže k objemu 10 ml 0,1M-HCl bylo přidáno 9,99 ml 0,1M-NaOH? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.164 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH roztoku vzniklého tím, že 99,99% 0,05 molárního roztoku kyseliny chlorovodíkové bylo zneutralizováno 0,2 molárním roztokem hydroxidu sodného! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.165 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte hodnotu pH roztoku vzniklého zneutralizováním 0,005 molární kyseliny sírové roztokem 0,01M-NaOH z 10%! Počítejte také s iontovou sílou roztoku!

předcházející strana obsah následující strana