5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.9.2. Titrace slabé jednosytné kyseliny silnou jednosytnou zásadou

Základní vztahy pro výpočet pH jednotlivých bodů titrační křivky jsou uvedeny v kap. 5.3.1., 5.4.1., 5.6. a 5.2.2.

Řešené příklady:

Příklad 5.166 Tabulky
Titrován byl objem 10 ml 0,1M-CH3COOH roztokem 0,1M-NaOH. Jaké pH bude mít roztok po přídavku 0 ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml a 11 ml titrantu? Vliv iontové síly neuvažujte! pKHAc = 4,75.
Příklad 5.167 Tabulky
Z kolika procent je zneutralizována slabá jednosytná 0,1 molární kyselina, má-li roztok pH 6? pKHA = 4,0
Příklad 5.168 Tabulky
Z kolika procent je zneutralizována slabá jednosytná kyselina koncentrace 0,1 mol·l-1, změnilo-li se pH roztoku z původní hodnoty 5,19 na 9,95 ?

předcházející strana obsah následující strana