5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.169 Tabulky Výsledek Poradit
Objem 100 ml 0,1M-CH2ClCOOH byl titrován 0,1 molárním roztokem hydroxidu sodného. Jaké hodnoty pH má roztok po přídavku 90 ml, 99 ml, 100 ml a 150 ml titračního roztoku? Počítejte bez a s vlivem iontové síly roztoku!
Příklad 5.170 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké jsou hodnoty pH roztoku 0,1 molární kyseliny borité zneutralizované přídavky 0%, 50%, 90%,100% a 150% alkalického hydroxidu?
Příklad 5.171 Tabulky Výsledek Poradit
Roztok kyseliny octové koncentrace 0,1 mol·l-1 byl neutralizován na pH 5,5 pevným hydroxidem sodným. Jaký je stupeň neutralizace kyseliny octové?
Příklad 5.172 Tabulky Výsledek Poradit
Z kolika procent bude fenolftalein přeměněn ve svou barevnou formu při pH 9 ? KHI = 1,26·10-9.
Příklad 5.173 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít roztok kyseliny octové koncentrace 0,1 mol·l-1, jestliže k 10 ml roztoku přidáme 2 ml 0,1M-NaOH? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!

předcházející strana obsah následující strana