5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.9.3. Titrace slabé jednosytné zásady silnou jednosytnou kyselinou

Základní vztahy pro výpočet jednotlivých bodů titrační křivky jsou uvedeny v kap. 5.3.2., 5.6., 5.4.2. a 5.2.1.

Řešený příklad:

Příklad 5.174 Tabulky
Objem 10 ml 0,1M-NH4OH byl titrován 0,1 molární kyselinou chlorovodíkovou. Jaké pH bude mít roztok po přídavku 0 ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml a 11 ml titrantu. pKBH+ = 9,24.

předcházející strana obsah následující strana