5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.175 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 10 ml 0,1 molárního diethylaminu byl titrován roztokem kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,1 mol·l-1. Jaké pH bude mít roztok vytitrovaný na 0%, 10%, 50%, 99% a 100%?
Příklad 5.176 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít 0,01 molární roztok anilinu vytitrovaný na 0%, 10%, 50% a 100% roztokem 0,01M-HCl?
Příklad 5.177 Tabulky Výsledek Poradit
Na kolik procent je zneutralizována jednosytná zásada (pKB = 3,80) koncentrace 0,1 mol·l-1, jestliže její roztok je vytitrován do pH 7,0 ?

předcházející strana obsah následující strana