Příklad 5.163 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok, jestliže k objemu 10 ml 0,1M-HCl bylo přidáno 9,99 ml 0,1M-NaOH? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!

Výsledek

4,30; 4,39

Zpět