Příklad 5.164 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH roztoku vzniklého tím, že 99,99% 0,05 molárního roztoku kyseliny chlorovodíkové bylo zneutralizováno 0,2 molárním roztokem hydroxidu sodného! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!

Zpět