Příklad 5.164 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH roztoku vzniklého tím, že 99,99% 0,05 molárního roztoku kyseliny chlorovodíkové bylo zneutralizováno 0,2 molárním roztokem hydroxidu sodného! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!

Řešení

Titrant je 4x koncentrovanější, takže celkový objem roztoku (při zanedbání 0,01% zbývající HCl) bude
    Vcelk = VHCl + VNaOH = VHCl + VHCl / 4 = 1,25 VHCl
Neztitrována zbývá 0,01 % HCl, tj. nHCl = 0,05 · 0,01/100 = 5·10–6 mol (= cHCl·VHCl)

a) Zbývající koncentrace HCl: [HCl] = nHCl / Vcelk = 5·10–6 / 1,25 = 4·10–6 mol·l–1

    pH = 5,40
b) Iontovou sílu roztoku tvoří ionty Cl a Na+: I = 0,05 / 1,25 = 0,04
    Aktivitní koeficient (podle rovnice (9)) fH+ = 0,822
    Aktivita aH+ = 4·10–6 · 0,822 = 7,288·10–6 mol·l–1 pH = 5,48

Zpět