Příklad 5.164 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH roztoku vzniklého tím, že 99,99% 0,05 molárního roztoku kyseliny chlorovodíkové bylo zneutralizováno 0,2 molárním roztokem hydroxidu sodného! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!

Rada

Nevytitrováno zůstává 0,01% původního množství HCl, která určuje aciditu roztoku. Titrantem je 4x koncentrovanější hydroxid sodný, tedy celkový objem roztoku se zvětší o 1/4 původního objemu kyseliny. Iontovou sílu roztoku tvoří ionty Cl a Na+.

Zpět