Příklad 5.165 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte hodnotu pH roztoku vzniklého zneutralizováním 0,005 molární kyseliny sírové roztokem 0,01M-NaOH z 10%! Počítejte také s iontovou sílou roztoku!

Řešení

Původní koncentrace vodíkových iontů: c(H+) = c(H2SO4)·2 = 0,01 mol·l–1

Výpočet výsledného objemu po přídavku NaOH pomocí rovnice (4) v kap. 3.1.1:

  0,01·VNaOH = (2·0,005)·VH2SO4 / 10 0,01·VNaOH = 10–3·VH2SO4

  VNaOH = 0,1 · VH2SO4

  Vcelk = VH2SO4 + VNaOH = 1,1 VH2SO4
a) Koncentrace H+ po přídavku NaOH (10% z 2·0,005 mol·l-1):
  [H+] = (2·0,005 – 0,001) / 1,1 = 8,18·10–3 mol·l–1 pH = 2,09
b) Iontovou sílu roztoku tvoří H+, SO42– a Na+:
  I = = 0,0136

  fH+ = 0,885     aH+ = 8,18·10–3·0,885 = 7,239·10–3 mol·l–1 pH = 2,14

Zpět