Příklad 5.162 Tabulky Výsledek Poradit
Bylo titrováno 10 ml 0,001 M-HCl roztokem hydroxidu sodného koncentrace 0,01 mol·l-1. Vypočtěte hodnoty pH roztoku, byla-li kyselina zneutralizována na 0%, 50%, 90%, 101%, 150%!

Rada

Řešení je možné podle vzoru 5.161. Objem titračního činidla spotřebovaného během jednotlivých přídavků se zjistí na základě rovnice (4) v kapitole 3.1.1.

Zpět