Příklad 5.162 Tabulky Výsledek Poradit
Bylo titrováno 10 ml 0,001 M-HCl roztokem hydroxidu sodného koncentrace 0,01 mol·l-1. Vypočtěte hodnoty pH roztoku, byla-li kyselina zneutralizována na 0%, 50%, 90%, 101%, 150%!

Výsledek

3,00; 3,32; 4,04; 8,96; 10,63

Zpět