Příklad 5.165 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte hodnotu pH roztoku vzniklého zneutralizováním 0,005 molární kyseliny sírové roztokem 0,01M-NaOH z 10%! Počítejte také s iontovou sílou roztoku!

Zpět