8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 8.24 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte oxidačně-redukční potenciály při titraci objemu 25 ml 0,02 molárního roztoku železité soli roztokem 0,01M-Sn2+. Jednotlivé přídavky cínaté soli jsou 2,27 ml, 12,5 ml, 25 ml, 50 ml. Počítejte se standardními hodnotami potenciálů.
Příklad 8.25 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte oxidačně-redukční potenciály při titraci objemu 10 ml 0,05 molární cínaté soli roztokem 0,02M-KMnO4 při stálé kyselosti roztoku ([H3O+] = 1 mol·l-1) a stálých aktivitních koeficientech. Jednotlivé přídavky manganistanu jsou 2 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml.
Příklad 8.26 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte potenciál bodu ekvivalence při titraci a) arsenité soli roztokem soli ceričité, b) 5 ml 0,01 molárního roztoku dichromanu roztokem 0,01M-Sn2+, c) soli ceričité roztokem TiCl3. Předpokládejte, že [H3O+] = 1 mol·l-1 a aktivitní koeficienty jsou jednotkové.
Příklad 8.27 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte potenciál v bodě ekvivalence při titraci síranu železnatého manganistanem draselným, je-li v této fázi titrace pH = 1,70 (při 25°C).
Příklad 8.28 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte oxidačně-redukční potenciály při titraci objemu 30 ml 0,02 molární arsenité soli roztokem 0,01 M-K2Cr2O7 po přídavcích 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml oxidovadla (pH = 2). Aktivitní koeficienty považujte za stálé!
Příklad 8.29 Tabulky Výsledek Poradit
Z kolika procent je vytitrován roztok železité soli chloridem cínatým, je-li elektromotorické napětí článku EMN 0,502 V? Článek je tvořen dvojicí elektrod Pt - SCE. ESCE = 0,241 V.
Příklad 8.30 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte potenciální skok ΔE v okolí bodu ekvivalence při titraci síranu železnatého roztokem manganistanu v kyselém prostředí ([H3O+] = 1 mol·l-1), jestliže před bodem ekvivalence chybí 0,2% KMnO4 a po ekvivalenci je přebytek 0,1% KMnO4.

předcházející strana obsah následující strana