SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY Nápověda
 1. Eckschlager K., Horsák I., Kodejš Z.: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL, Praha 1980.
 2. Hájek B., Jenšovský L., Klimešová V.: Příklady z obecné a anorganické chemie. SNTL, Praha 1981.
 3. Hamilton F.L., Simpson G.S., Ellis D.W.: Calculations of Analytical Chemistry. McGraw-Hill Book Company, New York 1969.
 4. Holzbecher Z. a kol.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1974, 1987.
 5. Kotrlý S., Šůcha L.: Chemické rovnováhy v analytické chemii. SNTL, Praha 1988.
 6. Novotný V., Jeřábek B., Hoza V.: Sbírka příkladů a úloh z chemie 1, doplňková učebnice pro SPŠCH. SNTL, Praha 1980.
 7. Marko M., Horváth S., Hoza V.: Sbírka příkladů a úloh z chemie. SPN, Praha 1979.
 8. Sommer L.: Základy chemické analytiky, I. a II. díl. UJEP Brno, 1979, 1981.
 9. Šůcha L, Kotrlý S.: Teoretické základy analytické chemie. SNTL, Praha 1971.
 10. Vláčil F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL, Praha 1978.
 11. Vláčil F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. Informatorium, Praha 1991.
 12. Vláčil F., Holzbecher Z., Šůcha L., Vrbský J.: Chem. Listy 72, 399 (1978).
 13. Wittenberger W.: Rechnen in der chemie. Springer-Verlag, Wien 1995.
předcházející strana obsah