8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 8.3 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte redox potenciály roztoků (při 25°C), v nichž koncentrace železnatých a železitých iontů jsou v poměrech 1000:1, 100:1, 10:1, 1:100 a 1:1000!
Příklad 8.4 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte potenciál platinové indikační elektrody ponořené do roztoku (25°C), který obsahuje 0,5 g chromanu draselného a 0,15 g chloridu chromitého hexahydrátu v objemu 100 ml roztoku. Aktivita vodíkových iontů v roztoku je jedna.
Příklad 8.5 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je oxidačně-redukční potenciál platinové elektrody ponořené do roztoku (pH = 0), který obsahuje 0,01 mol·l-1 KMnO4 a 0,05 mol·l-1 MnSO4?
Příklad 8.6 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní zlomek manganistanu a manganatých iontů v roztoku s aktivitou vodíkových iontů aH+ = 1, jestliže EMN článku má hodnotu 1,239 V (systém elektrod: Pt - SCE)? ESCE = 0,241 V při 25°C.

předcházející strana obsah následující strana