7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 7.69 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 50 ml roztoku jodidu draselného koncentrace 0,02 mol·l-1 byl titrován roztokem AgNO3 téže koncentrace. Vypočtěte hodnoty pI a EAg (systém elektrod Ag – SCE) po přídavcích a) 0 ml; b) 10 ml; c) 49,98 ml; d) 50 ml; e) 55 ml titračního činidla. Uvažujte vliv iontové síly roztoku!
Příklad 7.70 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hodnotu bude mít pCl a pAg, jestliže roztok byl připraven smícháním 20 ml 0,1M-KCl a 1 ml 1M-AgNO3? Uvažujte vliv iontové síly roztoku na součin rozpustnosti!
Příklad 7.71 Tabulky Výsledek Poradit
K objemu 50 ml roztoku NaCl koncentrace 0,3 mol·l-1 byl přidán stejný objem 0,2M-AgNO3. Jaké pAg a pCl má vzniklý roztok? Uvažujte vliv iontové síly roztoku na součin rozpustnosti!
Příklad 7.72 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké bude elektromotorické napětí článku, jestliže k objemu 10 ml 0,1M-AgNO3 bylo přidáno 6,0 ml 0,2M-KCl? Uvažujte vliv iontové síly roztoku na součin rozpustnosti! ESCE = 0,241 V.
Příklad 7.73 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Na kolik procent je vytitrován 0,05 molární roztok jodidu draselného roztokem dusičnanu stříbrného, jestliže bylo naměřeno EMN a) –0,281 V; b) –0,223 V? ESCE = 0,241 V při 25°C.
Příklad 7.74 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte součin rozpustnosti bromidu stříbrného při standardních podmínkách, jestliže při titraci 0,05 molárního roztoku bromidu draselného roztokem 0,1M-AgNO3 bylo naměřeno v bodě ekvivalence EMN = 0,199 V. Uvažujte vliv iontové síly roztoku! ESCE = 0,241 V při 25°C.
Příklad 7.75 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte součin rozpustnosti šťavelanu rtuťného, je-li potenciál Hg-elektrody v roztoku nasyceného šťavelanu rtuťného (při 25°C) 0,606 V ! Eo = 0,792 V.

předcházející strana obsah následující strana