5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.79 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH 0,001 molárního roztoku dvojsytné slabé kyseliny, jejíž pK1 = 2,0 a pK2 = 3,0 !
Příklad 5.80 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má 0,1 molární roztok kyseliny šťavelové?
Příklad 5.81 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má 0,001 molární roztok kyseliny citronové?
Příklad 5.82 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má 0,002 molární roztok kyseliny fosforečné?
Příklad 5.83 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH má 0,01 molární roztok ethylendiaminu?

předcházející strana obsah následující strana