5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.44 Tabulky Výsledek Poradit
Kyselina mléčná je v 2,5%(m/m) roztoku disociována na 2,3 %. Vypočtěte disociační konstantu kyseliny a pH roztoku!
Příklad 5.45 Tabulky Výsledek Poradit
Kyselina dichloroctová je v 5,5%(m/m) roztoku disociována na 28,8 %. Vypočtěte disociační konstantu a pH roztoku!
Příklad 5.46 Tabulky Výsledek Poradit
Kyselina jodoctová je v 9%(m/m) roztoku disociována na 3,9 %. Vypočtěte disociační konstantu a pH roztoku!
Příklad 5.47 Tabulky Výsledek Poradit
Kyselina trimethyloctová je v 6%(m/m) roztoku disociována na 0,4 %. Vypočtěte disociační konstantu a pH roztoku!
Příklad 5.48 Tabulky Výsledek Poradit
Disociační konstanta kyseliny je 1·10-9. Při jaké látkové koncentraci bude kyselina disociována na 3 %?
Příklad 5.49 Tabulky Výsledek Poradit
Při jaké látkové koncentraci bude kyselina mravenčí disociována na 25 %?
Příklad 5.50 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je stupeň disociace kyseliny propionové v 0,1%(m/m) roztoku?
Příklad 5.51 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je pH roztoku kyseliny octové koncentrace 0,003 mol·l-1?
Příklad 5.52 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH 0,01 molárního roztoku kyseliny jodisté?
Příklad 5.53 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH 0,05 molárního roztoku kyseliny monochloroctové?
Příklad 5.54 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH octového nálevu obsahujícího 2,50%(m/m) kyseliny octové (ρ = 1,002 g·cm-3)?
Příklad 5.55 Tabulky Výsledek Poradit
Na kolik procent je disociována 0,1 molární kyselina boritá a jaké je pH roztoku?
Příklad 5.56 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Slabá jednosytná kyselina HA je při koncentraci 0,1 mol·l-1 disociována na 5 %. Jaké bude pH roztoku této kyseliny při koncentraci 0,05 mol·l-1?
Příklad 5.57 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je celková látková koncentrace kyseliny octové v roztoku, je-li stupeň disociace α = 0,02?
Příklad 5.58 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je látková koncentrace kyseliny kyanovodíkové v roztoku, je-li stupeň disociace α = 0,0001?
Příklad 5.59 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství kyseliny mravenčí je třeba rozpustit ve vodě, aby po doplnění na objem 500 ml vznikl roztok se stejným pH, jaké má roztok kyseliny octové 0,1 molární.
Příklad 5.60 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství kyseliny mléčné je třeba rozpustit ve vodě, aby se po doplnění na objem 100 ml získal roztok o pH 2,50 ?

předcházející strana obsah následující strana