5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.125 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Tlumivý roztok obsahuje 0,1 molární roztok kyseliny octové a 0,05 molární roztok octanu sodného. Určete pH:
a) samotného pufru,
b) po přídavku 0,01 mol HCl do objemu 1000 ml,
c) po přídavku 0,05 mol KOH do objemu 1000 ml!
Přihlédněte také k vlivu iontové síly roztoku!
Příklad 5.126 Tabulky Výsledek Poradit
Jak se změní pH roztoku 0,1 molární kyseliny octové, jestliže k objemu 500 ml této kyseliny se přidá 5 g bezvodého octanu sodného?
Příklad 5.127 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte pH roztoku, který obsahuje 7,7 g octanu amonného a 8 ml 6-molární kyseliny octové v objemu 400 ml. Předpokládejte úplnou disociaci octanu amonného!
Příklad 5.128 Tabulky Výsledek Poradit
K objemu 100 ml kyseliny octové 0,1 molární bylo přidáno 20 ml 0,2M-Ba(OH)2. Jaké je pH směsi? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.129 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte pH tlumivého roztoku, který v objemu 1000 ml obsahuje 5,40 g chloridu amonného a 350 ml 25%(m/m, ρ = 0,910 g·cm-3) roztoku amoniaku.
Příklad 5.130 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hodnotu pKB má trimetylamin, jestliže směs 100 ml 0,1 molárního roztoku jeho chlorhydrátu a 50 ml 0,05 molárního roztoku volné zásady má pH 9,3?
Příklad 5.131 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH pufru vzniklého smícháním 2 dílů 0,4 M-NH4OH a 3 dílů 0,1 molárního síranu amonného?
Příklad 5.132 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Částečně zneutralizovaný roztok kyseliny benzoové má pH 4,50. Jaký objem 2M-NaOH je třeba přidat k tomuto roztoku, aby se veškerá kyselina převedla na benzoan? Původní objem roztoku kyseliny byl 500 ml, původní hmotnostní koncentrace kyseliny 10,00 g·l-1.
Příklad 5.133 Tabulky Výsledek Poradit
Tlumivý roztok byl připraven částečným zneutralizováním 100 ml 0,1 molární kyseliny monochloroctové hydroxidem sodným koncentrace 0,05 mol·l-1. Jaké je pH směsi, byla-li kyselina zneutralizována z 25%?
Příklad 5.134 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Určete pH následujících boritanových pufrů, včetně s ohledem na iontovou sílu roztoků:
a) 0,01M-Na2B4O7;
b) 100 ml 0,01M-Na2B4O7 + 100 ml 0,01M-H3BO3;
c) 100 ml 0,01M-Na2B4O7 + 100 ml 0,01M-NaOH;
d) 100 ml 0,01M-Na2B4O7 + 100 ml 0,01M-HCl.
Příklad 5.135 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH tlumivé směsi vzniklé smísením 32 ml 0,1 M-NaOH, 50 ml 0,1 M-H3BO3 v 0,1M-KCl a doplněním vodou na objem 100 ml!
Příklad 5.136 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH roztoku vzniklého smísením 5 ml 0,05 molárního tetraboritanu sodného a 5 ml 0,1M-NaOH!
Příklad 5.137 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Základní roztok "citranu" pro přípravu tlumivých roztoků obsahuje 0,1 mol·l-1 kyseliny citronové a 0,2 mol·l-1 NaOH. Jaké budou mít roztoky pH, jestliže se smísí:
a) 4 ml "citranu" a 6 ml 0,1M-HCl,
b) 6 ml "citranu" a 4 ml 0,1M-HCl,
c) 8 ml "citranu" a 2 ml 0,1M-NaOH ?
Uvažujte také vliv iontové síly roztoků!
Příklad 5.138 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké hodnoty pH bude mít roztok 100 ml 0,1 molární kyseliny citronové po přídavku:
a) 100 ml 0,1M-NaOH,
b) 150 ml 0,1M-NaOH,
c) 280 ml 0,1M-NaOH ?
Příklad 5.139 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,1M-NaOH je třeba přidat k 55 ml 0,2 molární kyseliny mléčné, aby výsledný roztok měl pH 4,86 ?
Příklad 5.140 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 0,01M-HCl je nutno přidat k 15 ml 0,15 molárního roztoku octanu sodného, aby pH výsledného roztoku bylo 6,30 ?
Příklad 5.141 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 0,1M-NaOH je nutno přidat k 80 ml 0,1 molárního roztoku hydrogencitranu sodného, aby pH roztoku bylo 5,22 ?
Příklad 5.142 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké objemy 0,1M-HCl a 0,05M-Na2B4O7 je třeba smísit, abychom získali 10 ml tlumivého roztoku o pH 8,30 ? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku, kterou tvoří zhydrolyzovaný borax!
Příklad 5.143 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké objemy 0,1M-NH4OH a 0,1M-(NH4)2SO4 je třeba smísit, abychom získali 100 ml tlumivého roztoku o pH 9,85 ?
Příklad 5.144 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je složení tlumivého roztoku, který má pH 3,87 a iontovou sílu I = 0,1? K přípravě tlumiče bylo použito roztoku kyseliny chlorovodíkové a hydrogenjantaranu sodného.

předcházející strana obsah následující strana