6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 6.2 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte rovnovážnou koncentraci Ag+- a Ni2+-iontů v roztoku, je-li celková koncentrace každého iontu 0,01 mol·l-1 a rovnovážná koncentrace chelatonu [Y4-] = 0,001 mol·l-1!
Příklad 6.3 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pCa a pFeIII v roztoku, je-li celková koncentrace každého iontu 0,01 mol·l-1 a koncentrace aniontu kyseliny ethylendiamintetraoctové po ustavení rovnováhy [Y4-] = 0,001 mol·l-1!
Příklad 6.4 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte rovnovážnou koncentraci stříbrných iontů v roztoku, je-li cAg = 0,1 mol·l-1 a chelatonu cY = 0,15 mol·l-1!
Příklad 6.5 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte rovnovážnou koncentraci měďnatých iontů v roztoku, vzniklého smísením 100 ml 0,01M-Cu2+ a 99 ml 0,01M-EDTA (tj. chelatonu).
Příklad 6.6 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká bude rovnovážná koncentrace Ag+-iontů v roztoku, který vznikne smísením: a) 50 ml 0,02M-Ag+ a 50 ml 0,02M-EDTA, b) 100 ml 0,02M-Ag+ a 75 ml 0,02M-EDTA?
Příklad 6.7 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká bude rovnovážná koncentrace železitých iontů v roztoku, který vznikne smísením 40 ml 0,05M-Fe3+ a 60 ml 0,08M-EDTA?

předcházející strana obsah následující strana