1. ROZTOKY (pokračování 4) Nápověda

1.2. Ředění a směšování roztoků

Složení roztoků lze měnit buď přídavkem rozpuštěné látky, nebo přídavkem rozpouštědla. Přitom se mění obsah rozpuštěné látky i celková hmotnost roztoku.

Při mísení dvou roztoků o známých hmotnostech m a hmotnostních zlomcích w (event. procentualitách) se používá směšovací rovnice

   (12)

Při zřeďování roztoku čistým rozpouštědlem se rovnice zjednoduší na tvar

   (13)

Složení roztoku se může měnit i přídavkem čisté látky v pevném stavu. Její hmotnostní zlomek se pak rovná jedné (resp. 100%)

   (14)

Směšovací rovnice se často převádí na diagonální schéma křížového pravidla

   (15)

Poměr udává poměr mísení roztoků o složení (w1)% a (w2)%, hodnota (w1)% - (w2)% vyjadřuje počet hmotnostních dílů výsledného roztoku (w3)%.

Ředění roztoků rozpouštědlem je možno uskutečnit na principu rovnosti látkového množství dané složky v různých objemech

   (16)

Řešené příklady:

Příklad 1.14 Tabulky
Jaké hmotnostní množství roztoku chloridu vápenatého obsahu 25% (m/m) je třeba přidat k 200 g 10% (m/m) CaCl2, abychom získali roztok s hmotnostním množstvím 15% ?
Příklad 1.15 Tabulky
Jaké hmotnostní množství pevného bezvodého octanu sodného je třeba přidat k 600 g roztoku octanu sodného s hmotnostním složením 8% CH3COONa, abychom získali roztok s hmotnostním obsahem octanu 12%?
Příklad 1.16 Tabulky
Jaký objem vody je třeba přidat k 400 ml 37% (m/m) kyseliny chlorovodíkové (ρ = 1,185 g·cm-3), aby vznikl roztok kyseliny s hmotnostním obsahem 5% HCl?
Příklad 1.17 Tabulky
Jaký objem hydroxidu amonného s hmotnostním obsahem 20% NH3 (ρ = 0,9229 g·cm-3) je zapotřebí k přípravě dvou litrů roztoku s obsahem 4% (m/m) NH3 (ρ = 0,9811 g·cm-3)?
Příklad 1.18 Tabulky
Jaký objem vody a ethanolu s objemovým obsahem 96% C2H5OH (ρ = 0,8070 g·cm-3) je třeba na přípravu 1000 ml roztoku o hmotnostní procentualitě (w)% = 40 (ρ = 0,9352 g·cm-3)?
Příklad 1.19 Tabulky
Jaký je objem roztoku vzniklého z 2000 ml koncentrované kyseliny sírové o hmotnostním složení 96% H2SO4 (ρ = 1,8355 g·cm-3) a 2000 ml 4% (m/m) kyseliny sírové (ρ = 1,0250 g·cm-3)?
Příklad 1.20 Tabulky
Jaký objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36% HCl (ρ = 1,1789 g·cm-3) je třeba na přípravu 250 ml 0,1 molárního roztoku? M(HCl) = 36,46 g mol-1.


předcházející strana obsah následující strana