1. ROZTOKY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 1.21 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je hmotnostní složení roztoku, který obsahuje 40 g látky ve 280 ml vody?
Příklad 1.22 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je hmotnostní složení roztoku vzniklého rozpuštěním 35 g FeSO4·7 H2O ve 205 ml vody?
Příklad 1.23 Tabulky Výsledek Poradit
Kyselina sírová o hmotnostním obsahu 96% H2SO4 má hustotu ρ = 1,8337 g·cm-3. Jakou hmotnost má 165 ml tohoto roztoku a jaké množství H2SO4 tento objem obsahuje?
Příklad 1.24 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké hmotnostní množství KOH obsahuje 1 ml roztoku hydroxidu s hmotnostním obsahem 25% KOH? (ρ = 1,2364 g·cm-3)
Příklad 1.25 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Kolik gramů sody s hmotnostním obsahem 96% Na2CO3 je třeba na přípravu 250 g 18% roztoku Na2CO3?
Příklad 1.26 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký hmotnostní obsah HNO3 má roztok kyseliny dusičné o hustotě ρ =1,11534 g·cm-3, který obsahuje v 1000 ml roztoku 230 g HNO3?
Příklad 1.27 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem alkoholu a vody obsahuje 250 ml roztoku s objemovým množstvím 39% C2H5OH?
Příklad 1.28 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Roztok ethanolu byl připraven smícháním 100 ml vody se 100 ml ethanolu o hmotnostním množství 93% C2H5OH. Jaké je objemové složení výsledného roztoku? ρ100 = 0,7893 g·cm-3, ρ93 = 0,8098 g·cm-3, hustota výsledného roztoku 0,9320 g·cm-3.
Příklad 1.29 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ethylalkohol je denaturován methanolem, jehož objemový obsah je 4% CH3OH. Jaká jsou objemová množství obou alkoholů v objemu 600 ml?
Příklad 1.30 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,2 molárního roztoku hydroxidu sodného je možno připravit z 15 g NaOH? Složení roztoku vyjádřete látkovým zlomkem!
Příklad 1.31 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaká je látková koncentrace roztoku kyseliny sírové o hmotnostním složení 80% H2SO4 (ρ = 1,7272 g·cm-3)? Složení roztoku vyjádřete molárním zlomkem!
Příklad 1.32 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem amoniaku je třeba pohltit v 1 litru vody k přípravě roztoku, jehož složení vyjádřené molárním zlomkem je 0,2?
Příklad 1.33 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je složení roztoku připraveného pohlcením 1 litru amoniaku v objemu 100 ml vody? Složení roztoku vyjádřete hmotnostním a molárním zlomkem!
Příklad 1.34 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké hmotnostní množství chloridu barnatého dihydrátu je třeba navážit pro přípravu 800 ml 0,2 molárního roztoku?
Příklad 1.35 Tabulky Výsledek Poradit
Nasycený roztok šťavelanu amonného obsahuje 4,4 g sloučeniny v objemu 100 ml roztoku při 22°C. Jaká je jeho látková koncentrace?
Příklad 1.36 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaká je látková koncentrace chromanu a dichromanu stříbrného v jejich nasyceném roztoku, jestliže se rozpouštějí ve vodě v poměru 1 : 23500 a 1 : 625?
Příklad 1.37 Tabulky Výsledek Poradit
Připravte 500 ml 0,02 molárního roztoku thiosíranu sodného. Vypočtěte hmotnost potřebného thiosíranu sodného pentahydrátu!
Příklad 1.38 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je koncentrace dusičnanu stříbrného, jestliže v objemu 50 ml roztoku je obsaženo látkové množství stříbra 2,588·10–4 mol?
Příklad 1.39 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,002 molárního roztoku dichromanu draselného je možné připravit rozpuštěním 0,4707 g této soli?
Příklad 1.40 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Koncentrace roztoku kyseliny sírové je 0,2 mol·l–1 (ρ = 1,0118 g·cm–3). Vyjádřete složení kyseliny sírové hmotnostním zlomkem!
Příklad 1.41 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je hmotnostní obsah H2SO4 v 15 molárním roztoku kyseliny sírové (ρ = 1,7582 g·cm–3)?
Příklad 1.42 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Kolika molární je roztok kyseliny sírové s hmotnostním obsahem 48% H2SO4? ρ = 1,2975 g·cm–3.
Příklad 1.43 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký hmotnostní obsah NH3 má 10,84 molární roztok NH4OH (ρ = 0,9229 g·cm–3)?
Příklad 1.44 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký hmotnostní obsah amoniaku bude obsahovat roztok vzniklý smíšením 50 ml 28,33% NH3 (m/m) hydroxidu amonného (ρ = 0,8975 g·cm–3) a 50 ml roztoku hydroxidu s obsahem 5,80% NH3 (ρ = 0,9760 g·cm–3)?
Příklad 1.45 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství 5% (m/m) kyseliny octové lze připravit ze 40 g roztoku kyseliny s hmotnostním obsahem 90% CH3COOH?
Příklad 1.46 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ke 100 ml 10% (m/m) kyseliny dusičné bylo přidáno 250 ml 60% (m/m) kyseliny. Jaký objem vody se má přidat k této směsi, aby výsledný roztok měl hmotnostní obsah 10% HNO3? ρ10 = 1,0543 g·cm–3, ρ60 = 1,3667 g·cm–3.
Příklad 1.47 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K jakému množství vody je třeba přidat 1500 ml 80% (m/m) kyseliny sírové, aby se získal roztok s hmotnostním obsahem 40% H2SO4? ρ80 = 1,7272 g·cm–3.
Příklad 1.48 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem kyseliny sírové s hmotnostním obsahem 52% H2SO4 (ρ = 1,4181 g·cm–3) je třeba na přípravu 5000 ml 15% (m/m) kyseliny s hustotou ρ = 1,1020 g·cm–3?
Příklad 1.49 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem ethanolu o hmotnostním obsahu 94% C2H5OH (ρ94 = 0,8070 g·cm–3) je třeba přidat ke dvěma litrům roztoku ethanolu s hmotnostním obsahem 20% C2H5OH (ρ20 = 0,9686 g·cm–3) pro získání roztoku s obsahem 40% (m/m) C2H5OH?
Příklad 1.50 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 100 ml roztoku přesně 0,2 molární kyseliny sírové byl zředěn vodou na objem 250 ml. Jaká je látková koncentrace vzniklého roztoku kyseliny a jaká je hmotnost H2SO4 v tomto objemu?
Příklad 1.51 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 6M-KOH je třeba na přípravu 250 ml 0,1 molárního roztoku?
Příklad 1.52 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,3 molární kyseliny a 0,9 molární kyseliny téhož druhu musíme smísit, abychom získali 750 ml 0,5 molárního roztoku?
Příklad 1.53 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ke 297 ml 0,2 molární kyseliny chlorovodíkové bylo přidáno 183 ml 0,1 molárního roztoku kyseliny sírové. Jaká je látková koncentrace vodíkového, chloridového a síranového iontu v roztoku?
Příklad 1.54 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jakou látkovou koncentraci bude mít roztok kyseliny sírové, jestliže 333 ml 90% (m/m) kyseliny sírové (ρ = 1,8144 g·cm–3) doplníme vodou na objem 30 litrů?
Příklad 1.55 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem kyseliny sírové s hmotnostním obsahem 87% H2SO4 (ρ = 1,8000 g·cm–3) je třeba odměřit na přípravu 250 ml 0,25 molárního roztoku?
Příklad 1.56 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Koncentrovaný roztok amoniaku má hmotnostní obsah 26% NH3 a hustotu ρ = 0,9040 g·cm–3. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku a na jaký objem je třeba zředit 100 ml roztoku pro získání přesně 1 molárního roztoku?
Příklad 1.57 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Kolika molární roztok kyseliny fosforečné vznikne zředěním 5,00 ml 60% (m/m) H3PO4 (ρ = 1,4260
g·cm–3) na objem 500 ml?
Příklad 1.58 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 30% (m/m) kyseliny sírové (ρ = 1,2185 g·cm–3) je třeba přidat k 900 ml 0,18 molárního roztoku, abychom získali 0,2 molární roztok?
Příklad 1.59 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Bylo smícháno 33,70 ml 0,05M-H2SO4 se 45,00 ml 0,08M-NaOH. Jaká je látková koncentrace nadbytečného hydroxidu?
Příklad 1.60 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K roztoku obsahujícímu 98,53 ml 0,25M-H2SO4 a 50,00 ml 1,002M-KOH přidáme 31,21 ml 0,1M-HCl. Je roztok kyselý nebo alkalický? Kolik ml 0,3333 molární kyseliny nebo hydroxidu je třeba k neutralizaci?
Příklad 1.61 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Je třeba připravit 500 ml 1M-KOH z roztoku s hmotnostním obsahem 50% KOH. Jaký objem tohoto roztoku je třeba odměřit? ρ50 = 1,5106 g·cm–3.
Příklad 1.62 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Kyselina fosforečná o hmotnostním obsahu 30% H3PO4 má hustotu ρ = 1,1805 g·cm–3. Jaká je látková koncentrace této kyseliny a jaký objem kyseliny je třeba na přípravu 200 ml 0,04 molárního roztoku?
Příklad 1.63 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Roztok hydroxidu amonného obsahuje 2,016 g NH3 v objemu 100 ml roztoku. Jakou hmotnostní procentualitu a látkovou koncentraci má roztok přesně 10 krát koncentrovanější, jehož hustota je
ρ = 0,9164 g·cm–3?
Příklad 1.64 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,1 molárního roztoku NaOH je možno připravit z 10 ml roztoku s hmotnostním obsahem 40% NaOH (ρ = 1,4300 g·cm–3)?
Příklad 1.65 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem ledové kyseliny octové (ρ = 1,0498 g·cm–3) s hmotnostním obsahem 100% CH3COOH je třeba odměřit na přípravu 250 ml 0,01 molárního roztoku?


předcházející strana obsah následující strana