7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 7.60 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte rozpustnost uhličitanu stříbrného ve vodě při 25°C s ohledem na iontovou sílu roztoku!
Příklad 7.61 Tabulky Výsledek Poradit
S ohledem na iontovou sílu roztoku vypočítejte hmotnostní koncentrace CaF2, vápenatých a fluoridových iontů v nasyceném roztoku fluoridu vápenatého!
Příklad 7.62 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
S ohledem na iontovou sílu roztoku vypočítejte rozpustnost hydroxidu hořečnatého: a) v jeho nasyceném vodném roztoku, b) v 0,1M-NaOH, c) v 0,01M-Mg(NO3)2! Výsledky srovnejte s odpovídajícími hodnotami bez vlivu iontové síly!
Příklad 7.63 Tabulky Výsledek Poradit
S ohledem na iontovou sílu roztoku vypočítejte rozpustnost chloridu stříbrného: a) ve vodě, b) v 0,01M-KNO3, c) v 0,01M-KCl ! Rozpustnost uveďte v jednotkách hmotnostní koncentrace!
Příklad 7.64 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte rozpustnost jodičnanu barnatého v roztoku: a) 0,01-Na2C2O4, b) 0,03M-KIO3!

předcházející strana obsah následující strana