5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.64 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
V 1,5%(m/m) roztoku hydroxylaminu disociuje tato zásada na 0,015 %. Vypočtěte konstantu KB a pH roztoku!
Příklad 5.65 Tabulky Výsledek Poradit
Při jaké látkové koncentraci je roztok anilinu disociován na 50 %?
Příklad 5.66 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Hydrazin je v 0,05 molárním roztoku disociován na 0,44%. Vypočtěte pH roztoku této zásady, je-li koncentrace 0,0001 mol·l-1. N2H4 + H2O N2H5+ + OH
Příklad 5.67 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou látkovou koncentraci hydroxylaminu má jeho roztok o pH 9 ?
Příklad 5.68 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok hydroxidu amonného, je-li látková koncentrace amoniaku 0,02 mol·l-1?
Příklad 5.69 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít roztok hydroxidu amonného, je-li látková koncentrace amoniaku 0,01 mol·l-1? Potřebnou konstantu vypočtěte z disociace, víte-li, že při koncentraci amoniaku 0,2 mol·l-1 je hydroxid disociován na 0,93 %.
Příklad 5.70 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je pH směsi vzniklé smícháním stejných objemů 0,5 molárního roztoku chloridu pyridinia a 0,5M-NaOH? Uvažujte vliv iontové síly roztoku!

předcházející strana obsah následující strana