6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 6.18 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte rovnovážnou koncentraci komplexů, volných iontů Ag+ a amoniaku v 0,001 molárním roztoku dusičnanu stříbrného po přídavku a) 0,01M-NH3, b) 0,003M-NH3!
Příklad 6.19 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte procentové složení roztoku ammin-nikelnatých komplexů, je-li rovnovážná koncentrace amoniaku [NH3] = 10–1,22 mol·l-1 a cNi « cNH3.
Příklad 6.20 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram systému Cu2+-ethylendiamin pro rovnovážné koncentrace ligandu [en] = 10–6 až 10–13 mol·l-1! Zjistěte procentové zastoupení složek při [en] = 10–9 mol·l-1! log β1 = 10,7; log β2 = 19,6.
Příklad 6.21 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram systému amminměďnatých komplexů v rozsahu koncentrací ligandu
[NH3] = 102 až 10–7 mol·l-1!
Příklad 6.22 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram hydroxozinečnatých komplexů v roztoku o pH 6 až 14 (upraveno NaOH)! Vypočtěte složení roztoku při pH 10 pro cZn = 0,001 mol·l-1!
Příklad 6.23 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je v roztoku procentový obsah nikelnatých iontů jednak volných, jednak ve formě rhodano- a hydroxo-komplexů při pH 7 a rovnovážné koncentraci [KSCN] 0,1 mol·l-1? Konstanty stability rhodanokomplexů: β1 = 101,2, β2 = 101,6, β3 = 101,8; hydroxokomplexu: β1 = 104,6.

předcházející strana obsah následující strana