6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY Nápověda

6.3. Grafické znázorňování rovnováh

6.3.1. Distribuční diagramy

Relativní rozdělení kovového iontu do rovnovážných forem systému v závislosti na koncentraci volného ligandu vystihují distribuční koeficienty. Koeficient je vyjádřen vztahem

    pro i = 0 až n   (15)

    pro 0 ≤ i ≤ n   (16)

Jmenovatel αM(L) ve zlomku (16) je koeficient tvorby komplexu kationtu M s ligandem L.

Diagramy v semilogaritmických, resp. logaritmických souřadnicích jsou tvořeny distribučními křivkami závislostí δi = f(log [L]), resp. log δi = f(log [L]).

Řešené příklady:

Příklad 6.15 Tabulky
Sestrojte distribuční diagram amminstříbrných komplexů v rozsahu koncentrace volného (rovnovážného) amoniaku [NH3] = 10–1 až 10–6 mol·l-1! β1 = 103,4, β2 = 107,2
Příklad 6.16 Tabulky
Sestrojte distribuční diagram systému chlorokademnatých komplexů v roztoku pro rovnovážné koncentrace chloridu [Cl] = 102 až 10–4 mol·l-1! β1 = 101,42, β2 = 101,92, β3 = 101,76, β4 = 101,31.
Příklad 6.17 Tabulky
S použitím distribučních koeficientů vypočítejte rovnovážné koncentrace všech součástí roztoku, který v objemu 1000 ml obsahuje látkové množství 0,01 mol Cd(NO3)2 a kyselinu chlorovodíkovou v množství a) 0,1 mol, b) 0,02 mol! β1 = 101,42, β2 = 101,92, β3 = 101,76, β4 = 101,31.

předcházející strana obsah následující strana