6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 6.10 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká bude rovnovážná koncentrace Zn2+-iontů v roztoku, který vznikne smísením objemů 50 ml 0,02 molárního roztoku zinečnaté soli a 50 ml 0,2M-NH4OH? Upravená iontová síla I = 2.
Příklad 6.11 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte rovnovážné koncentrace všech složek systému, který vnikne smísením 100 ml 0,05 molárního roztoku Cu2+-iontů a 400 ml 0,1 molárního hydroxidu amonného!
Příklad 6.12 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte rovnovážnou koncentraci stříbrných iontů a všech dalších složek systému v amoniakálním roztoku při c(Ag+) = 0,001 mol·l-1 a c(NH3) = 0,01 mol·l-1!
Příklad 6.13 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte rovnovážné koncentrace všech složek v roztoku, který obsahuje 0,01M-Cd(NO3)2 a 1M-HCl!
Příklad 6.14 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pAg a pCd v roztocích připravených rozpuštěním látkového množství 0,01 mol AgNO3 a 0,01 mol Cd(NO3)2 v objemu 1000 tlumivého roztoku obsahujícího množství 2 mol NH3 a 2 mol NH4NO3!

předcházející strana obsah následující strana