5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.1. Převod aH3O+ resp. aOH- na pH a opačně

Řešené příklady:

Příklad 5.1 Tabulky
Vypočtěte pH roztoku, jestliže
a) aH3O+ = 7,59·10–5 mol·l-1
b) aOH- = 9,12·10–3 mol·l-1
Příklad 5.2 Tabulky
Vypočtěte aktivitu H3O+- a OH-iontů, jestliže
a) pH = 5,54
b) pH = 9,38
Příklad 5.3 Tabulky
Bylo smícháno 150 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové o pH 3,20 a 300 ml roztoku téže kyseliny o pH 4,60. Jaké je výsledné pH roztoku kyseliny?

předcházející strana obsah následující strana