5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.103 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte stupeň hydrolýzy γ a pH roztoku chloridu amonného koncentrace 0,01 mol·l-1!
Příklad 5.104 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte stupeň hydrolýzy γ v procentech a pH roztoků pyridinium-chloridu koncentrací 0,1 mol·l-1 a 0,01 mol·l-1!
Příklad 5.105 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH má roztok hydrazin-hydrochloridu koncentrace 0,01 mol·l-1?
Příklad 5.106 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok hydroxylamin-hydrochloridu koncentrace 0,05 mol·l-1?
Příklad 5.107 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je stupeň hydrolýzy γ v procentech a pH 0,003 molárního vodného roztoku chloridu železnatého? Uvažujte první hydrolytickou rovnováhu!
Fe2+ + 2 H2O FeOH+ + H3O+      log Kh = -9,58

předcházející strana obsah následující strana