5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.109 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je stupeň hydrolýzy γ a pH roztoku mléčnanu amonného?
Příklad 5.110 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte pH roztoku vzniklého smícháním 130 ml 0,25M-CH3COOH a 162,5 ml 0,2M-NH4OH !

předcházející strana obsah následující strana