7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 7.52 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství železitých iontů se uvolní ze sraženiny hydroxidu železitého, je-li promývána vodou objemu 1000 ml při pH 8,70?
Příklad 7.53 Tabulky Výsledek Poradit
Vysrážený chlorid olovnatý byl na filtru promýván 100 ml vody. Jaké množství PbCl2 přejde do filtrátu?
Příklad 7.54 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 3,5%(m/m) BaCl2 (ρ = 1,000 g·cm-3) je třeba na vysrážení síranů jako BaSO4, jestliže roztok obsahuje 0,3158 g Al2(SO4)3·18H2O ? Jaký přebytek chloridu barnatého uvedeného obsahu je nutno přidat do roztoku objemu 240 ml, aby ztráta BaSO4 nebyla větší než 5·10-5 g?
Příklad 7.55 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 2%(m/m) kyseliny sírové (ρ = 1,000 g·cm-3) je třeba přidat navíc k 200 ml roztoku barnaté soli, aby ztráta BaSO4 nepřesáhla hodnotu 1·10-5 g?
Příklad 7.56 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 4%(m/m) šťavelanu amonného (ρ = 1,000 g·cm-3) je třeba na vysrážení šťavelanu vápenatého, jestliže bylo vzato k analýze 0,4154 g vápence s obsahem 43% oxidu vápenatého? Ztráta při použití 400 ml promývacího roztoku nesmí být větší než 5·10-5 g Ca.
Příklad 7.57 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství barya činila ztráta při promývání sraženiny chromanu barnatého vodou objemu 120 ml, nasycenou na 50% chromanem barnatým?

předcházející strana obsah následující strana