7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY Nápověda

7.3. Ztráty při promývání sraženin

Promýváním sraženiny vznikají ztráty v důsledku rozpouštění v promývacím roztoku. Aby ztráty byly co nejmenší, přidává se v některých případech do promývací kapaliny určité množství srážedla. Nutno je však si uvědomit, že rozpustnost sraženiny nelze snižovat neomezeně pouze velkým přídavkem jednoho z jejích vlastních iontů, tedy nadbytkem srážedla (vliv iontové síly roztoku, tvorba komplexů apod.).

Řešené příklady:

Příklad 7.50 Tabulky
Jaký procentový obsah by měl mít promývací roztok chromanu draselného, aby při dekantaci sraženiny chromanu stříbrného 200 ml promývacího roztoku nebyla ztráta sraženiny větší než 0,0002 g?
Příklad 7.51 Tabulky
Jaký hmotnostní obsah kyseliny chloristé by měl mít roztok, aby u vzorku hmotnosti 1,00 g s obsahem 18%(m/m) draslíku byla relativní chyba (způsobená rozpustností KClO4) menší než 5% ? Objem roztoku při srážení KClO4 je 30 ml. Ks = 1,5·10-2, Mr(HClO4) = 100,46, Mr(K) = 39,10.

předcházející strana obsah následující strana