7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 7.33 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství olovnatých iontů zůstane v roztoku, bude-li látková koncentrace fosforečnanu 0,1 mol·l-1?
Příklad 7.34 Tabulky Výsledek Poradit
Kolikrát se zmenší rozpustnost šťavelanu vápenatého v 0,05 molárním roztoku šťavelanu amonného vzhledem k rozpustnosti sloučeniny v čisté vodě?
Příklad 7.35 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
V 1 litru roztoku je rozpuštěno 0,7165 mg AgCl. Jaký objem 0,1M-AgNO3 je třeba přidat, aby se začala tvořit sraženina?
Příklad 7.36 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte látkovou koncentraci síranových iontů potřebnou na dokonalé vyloučení barnatých iontů
(tj. [Ba2+] ≈ 10-4 g/500 ml)?
Příklad 7.37 Tabulky Výsledek Poradit
Stanovte minimální látkovou koncentraci hydroxidových iontů v roztoku, při níž se začne vylučovat hydroxid železitý z 0,1 molárního roztoku chloridu železitého!
Příklad 7.38 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký hmotnostní obsah kyseliny sírové je nutný pro kvantitativní vyloučení SrSO4, tj. [Sr2+] ≤ 1·10-6 mol·l-1?
Příklad 7.39 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K objemu 10 ml 0,1M-AgNO3 bylo přidáno 10 ml 0,1M-KCl a 480 ml vody. Vypočtěte, jaké množství AgCl zůstalo v roztoku a jaké je ve sraženině?
Příklad 7.40 Tabulky Výsledek Poradit
K objemu 10 ml 0,1M-AgNO3 bylo přidáno 15 ml 0,1M-KCl a 475 ml vody. Vypočtěte, jaké hmotnostní množství AgCl zůstane v roztoku a kolikrát bude nalezené množství AgCl menší než v příkladě 7.39!
Příklad 7.41 Tabulky Výsledek Poradit
V objemu 1000 ml roztoku stříbrné a olovnaté soli je 20 mg Ag+-iontů a 20 mg Pb2+-iontů. K roztoku přidáváme po kapkách roztok chromanu draselného. Která sloučenina se začne srážet jako prvá?
Příklad 7.42 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké koncentrační rozmezí musí mít roztok síranu jako srážedlo, aby ze směsi vápenatých a strontnatých iontů (cCa = cSr = 0,3 mol·l-1) se srážel selektivně SrSO4?
Příklad 7.43 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte látkovou koncentraci stříbrných iontů v roztoku, při níž ze směsi rozpustných chloridů, bromidů, jodidů a chromanů (cX = 0,001 mol·l-1) se začnou vylučovat sraženiny jednotlivých stříbrných sloučenin!
Příklad 7.44 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké má být pH roztoku, aby se za přítomnosti manganatých iontů kvantitativně vyloučila a ze směsi oddělila sraženina hydroxidu železitého? Dokonalé vyloučení předpokládá v roztoku: [Fe3+] ≤ 10-6 mol·l-1 a [Mn2+] ≥ 0,01 mol·l-1
Příklad 7.45 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K roztoku obsahujícímu chloridy a 0,1 mol·l-1 chromanů je po kapkách přidáván roztok dusičnanu stříbrného. Při jaké látkové koncentraci chloridových iontů se začne srážet chroman stříbrný? Jaké hmotnostní množství chloridů v objemu 0,1 litru zůstane v roztoku nevysráženo?
Příklad 7.46 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Při jaké hodnotě pAg se začne vylučovat z roztoku jodid a bromid stříbrný, jestliže látková koncentrace rozpustných halogenidů bude cX = 0,01 mol·l-1? Jaký bude procentový obsah jodidů z roztoku nevysrážených?
Příklad 7.47 Tabulky Výsledek Poradit
V jakém rozmezí musí být látková koncentrace sulfidových iontů v roztoku, má-li dojít k selektivnímu srážení CuS za přítomnosti olovnatých iontů? Látková koncentrace obou kovových iontů je 0,2 mol·l-1.
Příklad 7.48 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Roztok olovnatých iontů (cPb = 0,001 mol·l-1) je srážen sulfanem na PbS. Jaká musí být koncentrace sulfidu, aby došlo ke vzniku sraženiny a jaké bude pH v tomto okamžiku, je-li roztok nasycen sulfanem
(c(H2S) = 0,1 mol·l-1)?
Příklad 7.49 Tabulky Výsledek Poradit
V jaké rozmezí pH se bude selektivně srážet sulfid kademnatý v roztoku nasyceném sulfanem (c = 0,1 mol·l-1) ze směsi kademnatých a železnatých iontů, jejichž látková koncentrace je stejná (cM = 0,001 mol·l-1)?

předcházející strana obsah následující strana