8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 8.9 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký bude oxidačně-redukční potenciál systému Fe(III)-Fe(II), obsahuje-li roztok a) 0,01M-FeCl3 a 0,025M-FeCl2; b) 0,01M-Fe2(SO4)3 a 0,025M-FeSO4. Počítejte bez a s vlivem iontové síly roztoku.
Příklad 8.10 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hodnotu formálního redox potenciálu bude mít platinová elektroda ponořená do roztoku ekvimolární směsi kyseliny askorbové a dehydroaskorbové při pH 3? E° = 0,390 V;
C6H8O6 C6H6O6 + 2 H+ + 2 e
Příklad 8.11 Tabulky Výsledek Poradit
Směs chloridů, bromidů a jodidů má být oxidována roztokem manganistanu. Zjistěte vhodnou oblast pH pro selektivní oxidaci jednotlivých halogenidů, jsou-li redox potenciály těchto párů (X2/2X-) v rozmezí pH 0 až 8 prakticky konstantní. Výpočet proveďte pro oblast pH 0,5 až 5 a závislost Ef = f(pH) znázorněte graficky!

předcházející strana obsah následující strana