5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.89 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte stupeň hydrolýzy γ a pH 0,01 molárního roztoku fenolátu sodného ve vodě!
Příklad 5.90 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte pH roztoku octanu barnatého koncentrace 0,03 mol·l-1!
Příklad 5.91 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte stupeň hydrolýzy γ a pH roztoku kyanidu draselného koncentrace 0,01 mol·l-1!
Příklad 5.92 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství octanu draselného je rozpuštěno ve 100 ml, má-li roztok pH 8,50 ?
Příklad 5.93 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte stupeň hydrolýzy γ a pH 1%(m/m) roztoku kyanidu draselného!
Příklad 5.94 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH má 0,1 molární a 0,001 molární roztok benzoanu sodného?
Příklad 5.95 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství mravenčanu sodného je třeba navážit k přípravě 300 ml roztoku o pH 9?
Příklad 5.96 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte konstantu hydrolýzy Kh arsenitanu sodného koncentrace 0,001 mol·l-1! Výpočet proveďte pomocí stupně hydrolýzy, zjištěného podle rovnice (52)!
Příklad 5.97 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je stupeň hydrolýzy γ a pH roztoku šťavelanu sodného koncentrace 0,05 mol·l-1 bez a s vlivem iontové síly roztoku?
Příklad 5.98 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je stupeň hydrolýzy γ a pH roztoku uhličitanu draselného, je-li hmotnostní obsah K2CO3 0,01% ?
Příklad 5.99 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte konstantu hydrolýzy Kh 0,2 molárního roztoku propionanu sodného!
Příklad 5.100 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít roztok, jestliže k objemu 20 ml 0,02M-CH3COOH bylo přidáno ekvivalentní množství roztoku 0,05M-KOH?

předcházející strana obsah následující strana