5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.148 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaká je tlumivá kapacita roztoků vzniklých zneutralizováním 0,01 molární kyseliny octové 0,05 molárním hydroxidem draselným a) na 25 %, b) na 50 %?
Příklad 5.149 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte tlumivou kapacitu 0,1 molární kyseliny octové zneutralizové přídavkem 14,75 % ekvivalentního množství pevného hydroxidu sodného!
Příklad 5.150 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je tlumivá kapacita kyseliny octové a) 0,05 molární, b) 0,01 molární?
Příklad řešte podle (81)!
Příklad 5.151 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte tlumivou kapacitu roztoků: a) 0,1M-HCl, b) 0,1M-H2SO4, c) 0,05M-NaOH.
Příklad 5.152 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte tlumivou kapacitu amoniakálního pufru obsahujícího 200 ml 0,1M-NH4OH a 300 ml 0,1M-NH4Cl!
Příklad 5.153 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte tlumivou kapacitu citranového pufru obsahujícího 40 ml 0,1M-NaOH a 60 ml 0,1 molárního hydrogencitranu sodného!
Příklad 5.154 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte tlumivou kapacitu fosforečnanového tlumivého roztoku obsahujícího 2 ml 1/15 M-KH2PO4 a 8 ml 1/15 M-Na2HPO4!
Příklad 5.155 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte tlumivou kapacitu pufru vytvořeného smícháním 100 ml 0,1M-NH2OH a 25 ml 0,2M-HCl!

předcházející strana obsah následující strana