5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.180 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Množství 10 ml 0,1 molární kyseliny citronové bylo titrováno roztokem 0,1M-NaOH. Jaké pH bude mít roztok po přídavku 8 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 28 ml a 30 ml titrantu? Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.181 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte hodnoty pH bodů ekvivalence (pT1, pT2) při titraci 0,2 molárního roztoku kyseliny siřičité roztokem 0,1M-NaOH! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.182 Tabulky Výsledek Poradit
Jakého pH musíme dosáhnout pro vytitrování kyseliny mravenčí, obsahuje-li roztok směs 20 ml 0,04 M-HCOOH a 80 ml 0,1 M-H3BO3?

předcházející strana obsah následující strana