8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 8.15 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Na základě rovnovážné konstanty rozhodněte, zda reakce
Zn + Cu2+ Cu + Zn2+
v prostředí kyseliny sírové probíhá kvantitativně.
Příklad 8.16 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Na základě rovnovážné konstanty rozhodněte o průběhu reakce
2 Fe3+ + 3 I- 2 Fe2+ + I3-
v mírně kyselém prostředí.
Příklad 8.17 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte rovnovážnou konstantu redoxní reakce arseničnanu s ionty cínatými v prostředí 1M-HCl a rozhodněte, zda je průběh reakce kvantitativní!
Příklad 8.18 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte rovnovážnou konstantu redoxní reakce dichromanu a jodidu draselného v prostředí o pH = 1 a rozhodněte, zda je průběh reakce kvantitativní.
Příklad 8.19 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké budou látkové koncentrace původních složek po ustavení rovnováhy, jestliže byly smíchány roztoky titanité a ceričité soli tak, aby celkové koncentrace cTi = cCe = 1 mol·l-1. Reakční prostředí je kyselé (1M-H2SO4).
Příklad 8.20 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Roztok objemu 1000 ml obsahuje 0,0063 molu ceru jako ceritou a ceričitou sůl (cCe = [Ce3+] + [Ce4+]), 0,0024 molu cínu (cSn = [Sn2+] + [Sn4+]) a 1 mol HCl. Elektromotorické napětí článku EMN = 0,279 V, ESCE = 0,241V (při 25°C). Jaké jsou látkové koncentrace jednotlivých složek v roztoku a jakou hodnotu má rovnovážná konstanta reakce?

předcházející strana obsah následující strana