2. GRAVIMETRICKÁ STECHIOMETRIE Nápověda

2.2. Nepřímá analýza

Analýzu směsi dvou látek s podobnými vlastnostmi lze uskutečnit bez jejich vzájemného oddělení. Jednou z variant je postup, při němž se stanoví celkový obsah obou složek, pak jinou metodou se zjistí obsah jedné složky ve směsi a obsah druhé se vypočítá z rozdílu. Je však možné známé množství směsi látek ve formě vyvážky převést na směs jiných stechiometricky definovaných sloučenin a pomocí soustavy rovnic o dvou neznámých se zjistí obsah složek v původní směsi.

Řešené příklady:

Příklad 2.21 Tabulky
Při stanovení alkálií v silikátové zemině bylo z 0,7410 g vzorku vyizolováno 0,2172 g směsi KCl a NaCl. Po rozpuštění chloridů a vysrážení kyselinou chloristou bylo získáno 0,3330 g KClO4. Jaká je hmotnostní procentualita obou prvků vyjádřená jako obsah Na2O a K2O? Mr(NaCl) = 58,443; Mr(Na2O) = 61,979;
Mr (KCl) = 74,551; Mr(K2O) = 94,195; Mr(KClO4) = 138,549.
Příklad 2.22 Tabulky
Analýzou horniny byly alkalické kovy izolovány nejprve jako směs chloridů NaCl a KCl v množství 317,78 mg. Odkouřením chloridů s kyselinou sírovou byly převedeny na směs síranů s hmotností 377,27 mg. Jaká je hmotnost sodíku (m1) a draslíku (m2) ve vzorku horniny? Ar(Na) = 22,990; Mr(NaCl) = 58,443;
Mr(Na2SO4) = 142,040; Ar(K) = 39,098; Mr(KCl) = 74,551; Mr(K2SO4) = 174,250.

předcházející strana obsah následující strana