5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.113 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného koncentrace 0,01 mol·l-1! Uvažujte také vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.114 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je pH nasyceného roztoku hydrogenvínanu draselného, který obsahuje 0,5323 g bezvodé sloučeniny ve 100 ml roztoku?
Příklad 5.115 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH Sörensenova základního "citranu", který v 1000 ml roztoku obsahuje 0,1 mol kyseliny citronové a 0,2 mol NaOH!
Příklad 5.116 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok hydrogenuhličitanu sodného koncentrace 0,04 mol·l-1?
Příklad 5.117 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH roztoku hydrogenvínanu sodného koncentrace 0,01 mol·l-1 !
Příklad 5.118 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH směsi 20 ml 0,05 molárního ethylendiaminu a 40 ml 0,025M-HCl !

předcházející strana obsah následující strana