II. ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY Nápověda

II.2. Řešení jednoduchých obvodů

Příklad II.2.1 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Spotřebič na napětí 100 V s odběrem proudu 5 A je třeba připojit ke zdroji 220 V. Jak velký odpor je třeba připojit do série se spotřebičem?
Příklad II.2.2 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak se rozdělí napětí U a příkon P na dvě žárovky 25 W a 100 W, zapojí-li se do série na napětí 220 V ?
Příklad II.2.3 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký je potenciál v bodech 1-6 (obr.) v seriovém zapojení odporů R1–5 vzhledem k bodu nulového potenciálu? U = 4 V, R1–5 = 1-2-4-6-3 Ω.
II-2-3
Příklad II.2.4 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký odpor Rx musíme zapojit do série s odporem R = 15 Ω, aby obvodem při napětí zdroje 60 V protékal proud 3 A?
Příklad II.2.5 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký odpor je třeba předřadit k obloukové lampě, jež při proudu 5 A potřebuje napětí 45 V, aby ji bylo možno připojit k napětí 220 V?
Příklad II.2.6 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký musí být celkový odpor spouštěče pro stejnosměrný motor na napětí 220 V s vnitřním odporem 0,1 Ω, aby proudový náraz nepřekročil 1,5krát hodnotu normálního proudu? Normální (jmenovitý) proud je 10 A.
Příklad II.2.7 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velká je výsledná vodivost, celkový odpor, proud a proudy ve větvích při paralelním zapojení odporů R1-3, je-li vložené napětí 4 V? R1 = 10 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 4 Ω.
Příklad II.2.8 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velká je výsledná vodivost a odpor dvou paralelních větví, je-li R1 = 5 Ω a R2 = 15 Ω? Jak velké napětí je třeba na odpory vložit, aby obvodem procházel celkový proud 1 A? Jak se proud rozdělí do jednotlivých větví?
II-2-8
Příklad II.2.9 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký proud prochází dvěma paralelními větvemi a jak velký je celkový proud po připojení obvodu na napětí 220 V? R1 = 50 Ω, R2 = 90 Ω.
II-2-9
Příklad II.2.10 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak se rozdělí proud I = 10,8 A do dvou paralelních větví s odpory R1 = 30 Ω a R2 = 6 Ω a jak velké je napětí na jednotlivých odporech?
Příklad II.2.11 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
K odporu R1 = 30 Ω byl paralelně připojen odpor R2 takové hodnoty, aby výsledný odpor byl 6 Ω. Celkový proud, který dodává zdroj, je 7 A. Jak velký je odpor R2, napětí na odporech a proudy v jednotlivých větvích?
Příklad II.2.12 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký proud dodává dynamo 220 V do sítě složené z pěti paralelních větví s odpory 4, 6, 12, 8 a 2 Ω ?
Příklad II.2.13 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký je výsledný odpor složený z odporů 50 kΩ, 0,4 MΩ a 80 kΩ zapojených a) v sérii, b) paralelně ?
Příklad II.2.14 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Odporový etalon má hodnotu 0,102 Ω. Připojením vhodného paralelního odporu se má adjustovat na přesnou hodnotu 0,1 Ω. Jak velký odpor je třeba zapojit do obvodu?
Příklad II.2.15 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Odpor dvou vodičů spojených paralelně je 1/7 Ω; jsou-li spojeny za sebou, výsledný odpor je 0,7 Ω. Jaký je odpor každého vodiče?
Příklad II.2.16 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak je třeba zapojit dva články, aby obvodem, jehož odpor Rg je 0,2 Ω, protékal co největší proud? Každý článek má napětí Um 1,5 V a vnitřní odpor Rm 1,4 Ω.
Příklad II.2.17 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Kolik suchých baterií o napětí Ui = 4,5 V s vnitřním odporem Rm = 3 Ω je třeba zapojit za sebou, aby v obvodě sériově zařazené relé s odporem Rr = 3000 Ω přitáhlo kotvu, je-li k tomu potřebný proud 0,025 A ?
Příklad II.2.18 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký proud bude protékat obvodem při svorkovém napětí +15 V, jsou-li odpory R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 15 Ω zapojeny a) do série, b) paralelně?
předcházející strana obsah následující strana