II. ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY Nápověda

II.3. Řešení kombinovaných obvodů

Příklad II.3.1 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jaké proudy tečou v jednotlivých obvodech, je-li U = 2 V, R1 = 1000 Ω, R2 = 50 Ω a R3 = 150 Ω?
II-3-1
Příklad II.3.2 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jaký bude výsledný odpor Rv a výsledný proud I v obvodu, dále proudy v jednotlivých větvích a napětí na odporech (viz schema), je-li U = 4 V, R1 = 2,5 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 2 Ω, R5 = 4 Ω ?
II-3-2
Příklad II.3.3 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Elektrický obvod se skládá ze tří vodičů stejné délky (l), zhotovených ze stejného materiálu (měrný odpor ρ), zapojených do série. Průřezy vodičů jsou s1 = 1 mm2, s2 = 2 mm2 a s3 = 3 mm2. Rozdíl potenciálů na koncích obvodu je U = 12 V. Jaký je úbytek napětí na každém vodiči?
Příklad II.3.4 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jaký je výsledný odpor naznačeného obvodu, jestliže R1 = R2 = 10 Ω, R3 = R4 = 100 Ω, R5 = R6 = R7 = 5 Ω ?
II-3-4
Příklad II.3.5 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak proud teče obvodem, jestliže R1 = R3 = R4 = R5 = 10 Ω, R2 = 5 Ω a U = 24 V ?
II-3-5
Příklad II.3.6 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velký bude výsledný odpor Rv obvodu na schématu, jsou-li R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 60 Ω, R4 = 12 Ω, R5 = 6 Ω, R6 = 30 Ω ?
II-3-6
Příklad II.3.7 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jaký proud odebírá Wheatstoneův můstek ze zdroje napětí U = 4 V, jestliže R1 = 70 Ω, R2 = 40 Ω, R3 = 100 Ω, R4 = 90 Ω a Rm ≈ 0 Ω ?
II-3-7
Příklad II.3.8 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Wheatstoneův můstek s odpory R1 = 60 Ω, R2 = 40 Ω, R3 = 20 Ω, R4 = 23,4 Ω a Rm ≈ 0 Ω je napájen ze zdroje o napětí U = 5 V. Schema viz příklad II.3.7. Jaký proud dodává zdroj?
předcházející strana obsah následující strana