OBSAH Nápověda

   I. ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY
   II. ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY
     II.1. Spojování rezistorů (odporů)
     II.2. Řešení jednoduchých obvodů
     II.3. Řešení kombinovaných obvodů
     II.4. Dělič napětí
     II.5. Spojování kondenzátorů
   III. MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN
     III.1. Měření napětí a proudu
     III.2. Měření odporu
     III.3. Měření vodivosti
     III.4. Měření kapacity
     III.5. Měření rovnovážného potenciálu článků
   IV. POTENCIOMETRIE
     IV.1. Výpočty rovnovážných napětí (Ue) článků
     IV.2. Difúzní (kapalinový) potenciál
     IV.3. Membránový potenciál
     IV.4. Výpočty dat z elektromotorického napětí článků Ue
   V. ELEKTROLÝZA
     V.1. Rozkladné napětí
     V.2. Selektivní elektrolýza
   VI. COULOMETRIE
     VI.1. Coulometrie za konstantního potenciálu
     VI.2. Coulometrie za konstantního proudu
        VI.2.1. Coulometrie amperostatická přímá
        VI.2.2. Coulometrické titrace
   VII. POLAROGRAFIE A VOLTAMETRIE
     VII.1. Rtuťová kapající (kapková) elektroda (DME)
     VII.2. Kapacitní proud
     VII.3. Difúzní proud
              Příklady
     VII.4. Využití polarografické/voltametrické křivky
   VIII. KONDUKTOMETRIE
     VIII.1. Konduktometrie přímá
     VIII.2. Konduktometrie nepřímá – (konduktometrické titrace)

  SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY
předcházející strana obsah následující strana