Příklad II.4.2 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Dělič napětí s velkým odporem R = 40 kΩ je připojen k napětí U = 250 V. Jak velké je napětí na odbočce odporu R1 = 5 kΩ a jak velký proud prochází děličem, není-li odbočka zatížena?
II-4-2

Zpět