Příklad II.4.2 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Dělič napětí s velkým odporem R = 40 kΩ je připojen k napětí U = 250 V. Jak velké je napětí na odbočce odporu R1 = 5 kΩ a jak velký proud prochází děličem, není-li odbočka zatížena?
II-4-2

Řešení

Odbočka není zatížena, tzn. I = U/R = 250/40·103 = 6,25·10-3 A

Napětí na odbočce: U1 = I · R1 = zlomek · R1 = zlomek · 5 = 31,25 V

Zpět