Příklad II.4.1 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Dělič napětí R = 50 Ω je připojen na napětí U = 400 V. Na odbočce R1 = 20 kΩ je zapojeno zatížení
a) Rz = 0 Ω, b) Rz = 15 kΩ, c) Rz = 150 kΩ. Jak velké je napětí na odbočce, není-li dělič zatížen a při zatížení, a jak velký proud teče obvodem?
II-4-1

Řešení

Naprázdno: a) Rz = 0 Ω

U1 = zlomek = 160 V

I = U/R = 400/50·103 = 0,008 A = 8 mA


Při zatížení: b) Rz = 15 kΩ

Uz = zlomek =
= 400 · 0,222 = 88,88 V

resp.    Uz = zlomek = 88,88 V

Iz = zlomek = 5,92·10-3 A = 5,92 mA


Při zatížení: c) Rz = 150 kΩ

Uz = zlomek = 148,15 V

Iz = zlomek = 9,877·10-4 A = 0,988 mA

Zpět