Příklad II.4.1 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Dělič napětí R = 50 Ω je připojen na napětí U = 400 V. Na odbočce R1 = 20 kΩ je zapojeno zatížení
a) Rz = 0 Ω, b) Rz = 15 kΩ, c) Rz = 150 kΩ. Jak velké je napětí na odbočce, není-li dělič zatížen a při zatížení, a jak velký proud teče obvodem?
II-4-1

Výsledek

a) 160 V; 8 mA; b) 88,88 V; 5,92 mA; c) 148,15 V; 0,988 mA

Zpět