Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Cena Karla Preise

29. 01. 2021

Česká společnost chemická udělila Cenu Karla Preise za nejlepší práci otištěnou v časopise Chemické listy v roce 2020 autorskémů týmu ve složení Vladimír Havlíček, Karel Lemr a František Tureček za vynikající seriál prací věnovaný hmotnostní spektrometrii.

Autorům blahopřejeme

Cena Karla Preise
Modul: Aktuality