Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii - Department of Analytical Chemistry

Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii 1.kurz se uskutečnil 4. - 5.5. 2023

Kurzy v tomto modulu budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o kurz  analytickachemie@upol.cz

Anotace:
 Kurz nabídne rozšíření znalostí z oblasti materiální analýzy děl hmotného kulturního dědictví. Zlepší kompetence účastníků kurzu k implementaci výsledků chemických analýz do odborné památkářské a archeologické praxe. Kurz bude zaměřen zejména na chemickou instrumentální analýzu různých typů maleb, uměleckých děl z kovu, skla, dřeva, kamene a textilu. Budou získány nové znalosti z oblasti technik neinvazivních a mikroinvazivních. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení. 

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z praxe památkové péče a z organizací oprávněných k provádění archeologického výzkumu, odborní pracovníci participující na obnově kulturních památek, včetně jejich restaurování, kteří ke své práci potřebují výstupy z analytických měření a spolupracují s analytickými chemiky; analytičtí chemici s hlubším zájmem o oblast kulturního dědictví a archeologii.

Počet účastníků: 6–10

Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.